دلم میخواد برم بغل هشت دراز بکشم و فقط به یه خواب شیرین فکر کنم ... .

انقدر خوابم میاد که نمیتونی تصور کنی .

میدونی با اینکه من الان دیگه همسر هشت هستم و شب های زیادی با هم خوابیدیم ولی هنوز هم بینمون تعارف وجود داره.

مثلا اینکه من بهش بگم نه روی تخت نخوابیم و روی زمین بخوابیم امشب ، یه جورایی توی رو در بایستی گیر میکنه و قبول میکنه .

حاجیتون موفق شد هشت رو راضی کنه زمین بخوابیم :))

حالا درسته شما منحرفید ولی منظورم از این مثال ، اون فکرای خاک بر سری ای که به ذهنتون میرسه نیست کصافتا :))

مثال دیگه ای به ذهنم نمیرسه براتون بزنم انقدر خوابم میاد.

*بخوابید دیگه ! تلگرام و اینستا رو هم که فیلتر کردن دیگه چرا بیدارید ؟! 

آها پیش یار و ... :) خوش به حالتون پس :)