اصلا مگه میشه یار پیشت باشه و عن بازی درنیاره و خوش اخلاق باشه ، خوش نگذره ؟!

البته اون خیلی وقته از عن بازی خسته شده ،همش میگه هفت...من تا کی باید منت تو رو بکشم ؟ یا خیلی خسته میگه هفت بسه دیگه قهر نکن .

میشه یه اعترافی بکنم ؟ من نمیدونم وقتی از دستش ناراحت میشم چیکار باید بکنم . یعنی وقتی شما از دست کسی ناراحت میشید چیکار میکنید ؟ من هرکسی رو دیدم قهر کرده ، فقط قهر کردنو یاد گرفتم .

بعد اینجوریم که وقتی ازش ناراحت میشم واقعا توقع و انتظار دارم بیاد ازم عذرخواهی کنه . ولی اون اینجوری یاد گرفته اگر ناراحتی پیش اومد انگار نه انگار و اتفاقی نمیفته .

خب این خیلی اخلاق خوبیه و دمشون گرم . ولی من خیلی برام سخته یعنی اصلا نمیتونم هضم کنم وقتی ازش ناراحتم بگم خب چطوری عزیزم ؟ :(

بدیش اینه میترسم اونم یاد بگیره قهر کنه .