یکی از دوستام با یه بی ادبی بحثش شده . به این صورت که اون بی ادبه سر دوستم یه داد شدیدی زده جلوی بقیه .

دوست منم اصلا نمیتونه از خودش دفاع کنه . هیچی دیگه حال دوستم انقدر بده .

کلی گریه میکنه .

واقعا خیلی ادم باید بیشعور باشه ها ! چرا اصلا حواسمون به شعورمون نیست ؟! من با خیلی ها در طول روز مکاتبه دارم که از ده نفر شش نفرشون تیرگی شعور دارن .

به بی شعوری مطلق رسیدن .

کاش دوستم یه هشت داشته باشه واسه خودش که بتونه بدوئه بغلش و بهش بگه از چی ناراحته .