حتی به اندازه ی چند دقیقه چای و بیسکوییت خوردن هم کنارش لذت بخشه واقعا دوستای خوب حس خوشبختی به آدم میدن .