این درگیری های اخیر عجیب روی سانسوری جات و روابطمون تاثیر گذاشته . شده یه چیز اجمالی برامون ، دلمون میخواد با هم بخوابیم اما اخرش میشه یه چند تا حرکت و خستگی ! بدون هیچ لذتی . اخرشم خستگیمون چند برابر میشه به اضافه ی احساس نارضایتی .

هر دو با فکر درگیر و ترس نمیتونیم از لحظلتی که عاشقش بودیم لذت ببریم .

کی میشه این اوضاع تموم شه من تکلیفمو با هشت و اطرافیانش و اطرافیانم مشخص شه .