نمیدونی تو که عاشق نبودی

چه سخته مرگ گل برای گلدون

گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه 

برای هم قصه گفتن عاشقانه

...

زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه

بهاره 

زمستون ها برای تو همیشه

تو مثل من زمستونی نداری 

که باشه هر لحظه چشم انتظاری 


پ.ن:

من خیلی دوسش دارم این اهنگو