مثلا مونا یهو پست بذاره "ما به تو یکباره مقید شدیم" و من پر بشم از حس خوشحالی که یه دختر خوشگل دیگه از دوستام عروس شد .

عروسک من خوشبخت بشی :* 

ان شاء الله همه ی زوج ها خوشبخت بشن .