والا یه چیز مغزی میگفت که برای دوس پسرتون یا هرکسی که باهاش توی رابطه هستید عکس با دامن کوتاه بفرستید که همکارای زنش با مانتوی جذب جلوش راه میرن جذاب به نظر نیان! کاری با تئوریش ندارم ،  با کسی که اینو گفته کار دارم و با مخاطباش که نود و پنج درصدشون تینیجرن و مطمئنا ازدواج نکردن .

ایشون صبح تا شب و شب تا صبح داره واسه مجوز گرفتن خودشو به هر دری میزنه و پاچه ی اعلا حضرتان رو میخارونه و دم از نماز و آرکون و انرژی منفی میزنه و میگه با حجاب باشید فلان باشید خدا و اینا ! 

یه سری نوجوون هم پیرو خودش کرده که میپرستنش ! 

یه رو باشید . دو رو بودنو یاد کسی ندید . دم از خدا و پیغمبر نزنید و بعدش یه سری تینیجر رو تشویق به فرستادن عکسای مثبت هجده برای دوس پسرش نکنید !