چرا امشب یه جوریه همه چی ؟! انگار روحم اینجا نیست .

اصلا نمیفهمم حالمو ‌