من خیلی به انرژی و حس ها و کائنات معقتدم . 

نمیفهمم کرم بعضی از بی عقلا چیه میگن وای نود و هفتو خدا بخیر بگذرونه واااااایییی نود و هفت گفته چرب کنید دارم میام واااای نود و هفت فلان .

فک کن این مطالبو افراد زیادی میخونن و میشه کلی انرژی منفی .

عزیزم نمیخوای وارد سال جدید بشیم ؟! خودتو بکش ! هم خودتو راحت کن هم بقیه رو .