میگه حالا باید حتما از هم جدا شیم این اخر سالی :( 

میگم اره...

.

.

.

شب اس میده میگه بی تو دپم هفت...بیا ببین درد بی درمونم چیه .


جواب نمیدم . بعضی وقتا باید منطقی فکر کرد... .

از صبح با خودم میخونم : و چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید *هر کسی میخواد پیش خانواده ی خودش باشه...و اینجاس که زیر یه سقف نبودن دردسره .