براتون یه سال خیلی خوب و شاد و رسیدن به خواسته هاتون میخوام :* 

صدای خنده هاتون قطع نشه :* 

سال نود و هفت قطعا یکی از بهترین سال های زندگیتون خواهد بود :* 

یکی از سال هایی که پر از اتفاقات خوب و قشنگه براتون :*