بعضی ها هم تخصصشون اینه بشن معضل بقیه ! بقیه هر کاری بخوان بکنن باید ماتم این معضلو بگیرن ! 

یا خانم معضل پیش دستی میکنه و گوه خوری بقیه رو میکنه و باز هم بقیه ماتم میگیره .

کلا از اینکه مخالفت کنن خوششون میاد .