چرا حال من به بود و نبود یا خوب و بد بودن هشت بستگی داره ؟

چرا انقدر موجود چندش و وابسته ای شدم ؟! 

امروز ازم خواست باهاش ویدئو گیم بازی کنم اونم یکی از بازی هایی که قبلا با هم بازی میکردیم . حس نوستالژیکی داشت برامون .

رفتم تیم مقابلش و باهاش بازی کردم . تیم هشت باخت :)))

عاقا انقدر بعدش مسخره بازی دراورد که خدا میدونه :))

هرچی ازش میپرسیدم با صدایی مثل این دخترای لوس میگفت به خودم مربوطه دختره ی پرروووو :)))

خوب بود.


*عجیب ذهنم مشغول نادیاست... . از ته قلبم براش ناراحتم و منشا این ناراحتی مشخص نیست از کجاست .

کاش حال دلش خوب باشه .