یکم اینور و اونور زدم با این و اون حرف زدم گفتن فعلا نه عزیزم .

یعنی شما ببینید حجم تر زدن من چقدر بالا بوده که میگن فعلا نکن بذار گندت یادشون بره .

امروز که قرار بود هشتو ببینم داشتم میمردم از استرس .

اصلا نگاش نکردم ، انگار که اون نیست .

انقدر استرس داشتم با کله رفتم تو دیوار و دماغ محترم فک کنم یه چیزیش شد .به شارمین :

ژااااان ژااااان تو فقط کامنت بذار :* 

خوشحال شدم از کامنتت بشر ^_^