دوس دختر اُمید جان پیام داد :))

زنگ زدم باهاش بحرفم کلی گریه کرد دختره دیوانه :/ 

گفتم من اصلا در جریان کاراش نیستم فقط چند تا ادم معتبر بهش معرفی کردم از تجربیاتشون استفاده کنه همین !

اصلا شاید امید جان :)) پشیمون شده باشه یا نرفته باشه دنبالش.

کلی قسم و آیه خوردم باور کرد :/

واقعا دویست و پنجاه گرم گوشت باعث میشه به رفیق گرمابه  و گلستانتون شک کنید ؟! :/ 

بابا این دو تا روابطشون جوریه که خیلی همو میخوان ولی اگه یکی ازشون بپرسه چه نسبتی دارید ؟! پسره میگه دوستیم دختره میگه نامزدیم !!

خب عزیزم چرا اینقدر سفت و سخت دل میبندی ؟! اولش هدفتونو مشخص کنید باو ، دختره آ تی شرت که نیس .

خیلی بده واقعا :(

بهشم گفتم عزیز من ! این پسره میذاره میره حواستو جمع کن خر نشی بدی ، پس فردا میشی یکی مثه نادیا . نیای گریه زاری کنی .

یکم آب دهنشو قورت داد و گفت باشه :| 

سریعا هم خدافظی کردم :/