یه چند روزی بود میشنیدم که میگفتن هفت یه دختره میخواس لاغر کنه قرص های لاغری میخورده ، یه روز روزه میگیره و موقع افطار با قرص لاغری افطار میکنه و میره توی کما .

گذشت و گذشت تا امروز فهمیدم دیشب فوت شده .

یهو فهمیدم یکی از دوستای دبیرستانم بوده... .

کسی که من چهار سال از عمرمو باهاش گذروندم .

بهترین سال های عمرم... .

یه دختر خوشگل ، خوش مشرب ! حیف ، حیف ، حیف !

اصلا باورم نمیشه .

مهدیه... .

از جلوی چشمام دور نمیشه یه لحظه  .

یه فاتحه براش بفرستید ، یه صلوات ، ... .

خدا بیامرزتت رفیق . 

ببخش که انقدر بی معرفت بودم تا خبر فوتت رو شنیدم .

مهدیه :(