اگه جمعه ها خونه ی مادربزرگتون جمع میشید و همه همدیگه رو میبینید و پدرتون یه ادم عن نبوده که همه باهاش قطع ارتباط کنن و حالا تنها باشید ، بابتش هزار بار خدا رو شکر کنید .