نزدیک غروب که میشه استرس میاد سراغم . از اونجایی که بشریت هر تفاوتی رو بیماری تلقی میکنه ، این اضطراب هم بیماری محسوب میشه که در بخش روان موقع غروب یه ارامبخش خفیفی میدن به طرف .

جدای از این مطلب ، خیلیا این بیرون خطرناک تر از کسایی هستن که در بخش روان بستری هستن .