رزاق فقط وقتی که دارو اماده میکنه .

حرفه ای کی بودی توووووو :*