از اتاق فرمان اشاره میکنن خارج دعوت شدیم :)))))

یه مسافرت خارجه افتادیم عاقا :))))

دیگه اینکه ما رفتیم بترکونیم :)))))

هشتگ فاکینگ_لاکچری_لایف

هشتگ ایفل

هشتگ سواحل جنوب فرانسه 

هشتگ عکس نود خارجکی کنار ساحل و فلان

هشتگ عروسی 

هشتگ از این کلیسا با کلاس خارجکیا 

هشتگ اووووووف

هشتگ جووووووون

هشتگ ویزا