ای داد بیداد 

داره باز اون لحظه رو یادت میاد 

چشماتو بستی و چشمامو یادت میاد 

حتی اگه نخوای 

دیگه هر کی بگه عشق 

منو یادت بیاد
*نمیدونم چقدر منو دوس داشتی ، اما میدونم هر کسی منحصر به فرده ، و هر کسی معشوقشو جوری دوس داره که  منحصر به خودشه و هیچکس دیگه نمیتونه اونو همونجوری دوس داشته باشه .

درسته شما هیچوقت خاطرات منو مرور نمیکنی ، منم همینطور اما 

گاهی یه کلمه ، یه رفتار ، یه حرکت ، من یا تو رو پرت میکنه به خاطرات مشترکمون .

میدونم دارم کسشعر میگم که از حس گهم کم کنه ولی خب لازمه  که بگم !

آرزوی پایداری و خوشبختی براتون دارم

از طرف دکتر م.م 

97/04/10