میگم درد اپی گاستر دارم ! (از شدت درد عر میزند)

میگه اوهوم !

میگم اقای دکتر جی آی بیلیدینگ نیس ، ان جی ننویس :/ 

چیزی نمیگه .


نمیدونم والا ! فک کنم بهش برخورد کلا چیز خاصی ننوشت :))) 

*یکی از باگ های تابستون اینه جلوی کولر با هشت تا پتو هم ممکنه سرمابخوری ، ولی زمستون تو دمای هشتصد درجه زیر صفر با یه پتو گرم میشی سرما هم نمیخوری .

من یه روز بعد از دوش گرفتن طول کشید تا لباس بپوشم ، یک پهلو درد شدیدی گرفتم نمیتوستم نفس بکشم ، حرف بزنم .

با کمپرس گرم و چسبیدن به بخاری اروم شدم .

دیگه نمیدونم بعضیا چطوری لخت جلوی کولر دراز میکشن میخوابن :/ عنترای خوش شانس :/ 

**حرف از شانس شد . جدیدا انقدر بدشانس شدم که خدا میدونه .

مثلا من یکی از کارای اداریم مونده بود یک هفته پیگیریش نکردم رفته بود به مافوقم گفته بود و زیر آب زده بود .

اونوقت یکی از بچه ها یک ماهه همین کارو اصلا سراغش نرفته !! هیچ مشکلی هم براش پیش نیومده .

:/ 

***دیشب مثلا اومدم به خودم حال بدم پاهامو چند دقیقه ای الویت کردم ، صبح از درد پا نمیتونستم بلند شم از جام .