امشب کراش بالای چهل سالمو دیدم :)) 

اول بوی عطرش میاد بعد خودش :)

وای خدا وقتی حرف میزنه میخوای بخوریش :*