میرم بالای سر تخت فلان میبینم پرستار جدید (یه طرحی کوچولو موچولو ناناسی) داره ازش نوار قلب میگیره .

از مریض که یه دختر جوونی و خودکشی کرده با چند تا قرص میپرسه : چقدر سینه هات خوبن باشگاه میری ؟! :)))))

ینی یکی باید منو جمع میکرد :)))))