من هر فیلمی ببینم از شخصیت مورد علاقم تاثیر میگیرم و مثه همون رفتار میکنم .

بعد شما فکر کن من فیلم اسپارو رو دیده بودم رفته بودم بیمارستان :))))

خیلی سخت بود هر کی میاد داخل اتاق رو نکنم :))))