نتایج کنکور اومده امشب تباها :/ ببینم چند نفرتون به جامعه پزشکی وارد میشید .