بهش میگم به خاطر چی اومدی ؟ 

میگه چون یکم تب داشتم .

کلی ازش سوال پرسیدم و آزمایش رفته براش ، میبینم هیچ مشکلی نداره .

فقط یکم تب داره .

:|||| 

قشنگ معلومه خونه حوصلش سر رفته گفته یه سر برم اورژانس بیام :/ 

تو رو به جدتون قسم وقتی بودجتون به سفر نمیخوره یا کولرتون خرابه نیاید اورژانس :/ اون تختا برای مریضای قلبی ضروری تره :/