- تا حالا هولوگراف دیدی ؟! 

+ نه 

- سوار آذرخش شدی ؟

+ نه 

- زیر دریایی از نزدیک دیدی ؟

+ نه 

...

من با همه ی اینا سفر کردم ماموریت رفتم , غواصی کردم , از هلیکوپتر پریدم , سفر های شش ماهه با کشتی داشتم , همه بهترین روزای عمرشونو گشتن تفریح کردن و جوونی کردن ولی من فقط جون کندم جوونیمو دادم .

+ اینایی که گفتی بهترین روزای عمرت نبود ؟

- نه بدترینش بود .

+ ولی آرزوی خیلیاس :(

- آرزوی کی میتونه باشه این همه سختی کشیدن !

+ آرزوی من :)

- گفتنش آسونه .

بعدش هم برام اهنگ سلطان قلبها رو خوند .