از هشت که جدا شدم دیگه فراموش کردم باید به خودم برسم .

با لویی هم که بودم به خودم نمیرسیدم اصلا حوصلشو نداشتم .

البته من موهام خیلی کم و نازکه و پیدا نیست اما به هر حال هرچقدرم کم باشه تاثیر خودشو میذاره .

خلاصه تصمیم گرفتم یه صفایی به صورتم بدم و سیبیلا رو بزنم :)))

عاقا من صورتمو شستم و پاکسازی کردم و اماده شدم که کرم موبر بزنم .

زدم و پنج دقیقه ای شد که روی صورتم موند ، بعد یه کاردک کوچولوی سبز کنارش داشت که در بروشورش نوشته بود با این میتونید کرم رو بردارید از روی پوستتون .

عاقو من اومدم یک طرف صورتمو بردارم ، چنان درد گرفت و جیغ کشیدم که خدا میدونه .

صورتم ملتهب قرمز و پر از جوش شد . فوری کمپرس سرد گذاشتم و کرم ابرسان زدم .

حالا من همیشه با دستمال مرطوب پاک میکردمااااا اما نمیدونم چی شد همچین خبطی کردم .

خلاصه که یه طرف صورتم پر از جوش و قرمز و ملتهبه .

باید شروع کنم به رفتن جلسات لیزر و این بند و بساطا ، اینجوری اصن نمیتونم :))))