امشب کراش بالای چهل سالمو برای همیشه گذاشتمش کنار .

از بس بیشعوره .

از نظر من کسی که متاهل و متعهده و به خاطر عشق و حال خودش با خانومای خوشگل لاس میزنه یه اشغاله .

حتی عزیزترین کسم هم باشه از چشمم میفته .

اخه دیوث جواب هیشکیو نمیدی بعد تا میبینی طرف خیلی خوشگله شروع میکنی به care دادن مریضش ؟! 

فک کن چون طرف خوشگل بوده هر بار بهش فلش میداده تا فیلم براش بریزه  ، بعد تا بهش گفتن فلان خانوم هم خیلی فیلم بازه ولی چون عادی بود قیافش و خوشگل نبود اصلا به روی خودش نیاورد :/ 

هدفت چیه اخه ؟! مگه زن و بچه نداری ؟