سلام بکس :) 

آبله مرغونم خوب شد اما جای آبله مرغونم هست ... .

چند وقته موهامو چتری میزنم و به شکل دلبرانه ای خوشگل میشم تباها :/ 

حتی چند بار نزدیک بود مخم زده بشه ، میدونستم دق میکنید رل نزدم .

ریزش موی شدید هم گرفتم :( 

به فکر اینم فعلا برای استراحت کارمو بذارم کنار و بیشتر بچسبم به خوندن برای تخصص .

امروز با چند تا دکتر دعوام شد :( خیلی گوه میخورد :( هیچیم حالیش نیس .