من فشار عصبی زیاد تحمل کردم ، توی  زندگیم واقعا زیاد فشار عصبی داشتم . 

به جای تخلیه سرکوبش میکردم یا سرکوب میشد . پرخاشگری هم که بنابر نظر جناب فروید بزرگ سرکوب بشه اتفاقات خوشایندی نمیفته .

با چشمای نیمه باز دارم در لحظات آخر هوشیاری خودمو اینجا تخلیه میکنم شاید از بار کاری قلبم کم کرد .

یکی میشه همه پناه آدم ، بعد یهو دهنشو باز میکنه و هرچی تا حالا نگفته میگه . عقده های دلش سر باز میکنن . بعد یهو میبینی بی پناه شدی ، یهو میبینی اون همه اعتماد کردن ها پوچ شدن اون پناهی که داشتی الکی بوده ، تو فکر میکردی پناهه ولی میبینی هیچ پناهی در کار نبوده .