خواهش میکنم موقع صحبت کردن با صدای نازک و بچه گونه به سن و سال و حجم و ریش و پشم خود توجه داشته باشید :/